ACTUEEL

In de derde week van september 2017 gaf ik voor het vijfde jaar met veel plezier een filosofiecursus op het Griekse eiland Lesbos. Ik gaf in 2017 voor de eerste keer ook een cursus in de maand mei, en wel van 11 t/m 18 mei. Dat was een nieuwe cursus, over Spinoza's 'Brieven over het kwaad' in relatie tot het actuele thema van de al of niet bestaande 'vrije wil' en wat neurowetenschappers daarover te zeggen hebben. Een aantal cursisten die al eens in september aan de cursus over de Stoïcijnse levenskunst hadden deelgenomen, maakten van de gelegenheid gebruik om nog een keer, en nu in de maand mei, voor een filosofiecursus, gecombineerd met stevig wandelen, naar Lesbos te gaan. In september 2017 gaf ik opnieuw de cursus over de Stoïcijnse levenskunst.
Binnenkort zet ik de informatie voor een  nieuwe Spinozacursus in de maand mei en opnieuw de cursus Stoïcijnse levenskunst in september op deze website!

Mijn basisopleiding Filosofie in de praktijk op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, die ik in 2011 voor de eerste keer heb gegeven, trekt nog steeds veel cursisten. Deze basisopleiding is in september 2017 voor de achtste keer aangeboden. In september 2018 zal de basisopleiding opnieuw van start gaan, en wel op zaterdag 8 september. De maandelijke cursusdag op zaterdag wordt door de ISVW op zondag als losse dag voor anderen aangeboden: zie http://www.isvw.nl.

Voor meer cursussen elders in het land, zie binnenkort de agenda op deze website.

De cdbox met 6 luistercolleges Stoïcijnse levenskunst is niet meer als cdbox te koop, maar nog wel te downloaden via de website van de producent: http://www.luisterrijk.nl/luisterboek/1762/stoicijnse-levenskunst---evenveel-geluk-als-wijsheid

  • Cd 1: Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid
  • Cd 2: Seneca over de woede
  • Cd 3: Het abc van Epictetus
  • Cd 4: Keuzes maken met Epicurus
  • Cd 5: Spinoza ontkent de vrije wil
  • Cd 6: Sartre -  magie & emotie

Op 18 juni 2016 is de boekversie van deze cdbox in boekvorm verschenen:
Stoïcijnse levenskunst, evenveel geluk als wijsheid, ISVW Uitgevers, 2016, 17,50 €. Ook zijn aan de uitgebreide en opnieuw geredigeerd tekst oefeningen en literatuurverwijzingen toegevoegd. Dit boek stond in 2017 op de longlistvan de 20 beste Nederlandstalige filosofieboeken in 2016.
In het voorjaar van 2018 verschijnt bij ISVW Uitgevers een boek over mijn leven en hoe mijn filosofische opvattingen daarmee parallel lopen: Filosofie maakt een eind aan alle gezeur. De woorden van Miriam van Reijen, ISVW Uitgevers, 2018. 

 
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.