ACTUEEL

Van 19 t/m 26 september 2016 gaf ik voor het vierde jaar met veel plezier een filosofiecursus op het Griekse eiland Lesbos. Voor 2017 heb ik met de wandelgids Els twee verschillende weken afgesproken. Ik ga dit jaar van 11 t/m 18 mei een cursus in de maand mei geven, als Lesbos op zijn mooist is. Dat wordt een nieuwe cursus, over Spinoza's 'Brieven over het kwaad' in relatie tot het actuele thema van de al of niet bestaande 'vrije wil' en wat neurowetenschappers daarover te zeggen hebben. Dan hebben de cursisten die al eens in september bij de Stoïcijnse levenskunst zijn geweest eindelijk de gelegenheid om nog een keer, en nu in de maand mei, voor een filosofiecursus, gecombineerd met stevig wandelen, naar Lesbos te gaan. In september 2017 geef ik weer de cursus over de Stoïcijnse levenskunst. Voor meer informatie, zie onder cursussen.

Mijn basisopleiding Filosofie in de praktijk op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, die ik in 2011 voor de eerste keer heb gegeven, trekt nog steeds veel cursisten. Deze basisopleiding is in september 2016 voor de zevende keer aangeboden. In september 2017 zal de basisopleiding opnieuw van start gaan, en wel op zaterdag 9 september. De maandelijke cursusdag op zaterdag wordt door de ISVW op zondag als losse dag voor anderen aangeboden: zie http://www.isvw.nl.

De HOVO-cursussen die ik meer dan 20 jaar aan de Universiteit van Tilburg heb gegeven, zijn vanaf 2014 verplaatst naar de Universiteit van Nijmegen, de plaats waar ik in 1966 mijn filosofiestudie ben begonnen! Vanaf september 2017 zal ik zowel een cursus geven voor het HOVO Nijmegen als voor het HOVO Tilburg, respectievelijk over de Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid en Spinoza's Brieven over het kwaad.
Voor het HOVO in Tilburg zal ik in het najaar ook een themadag geven, over de al dan niet 'vrije wil'.

Voor meer cursussen elders in het land, zie de agenda op deze website.

De cdbox met 6 luistercolleges Stoïcijnse levenskunst is niet meer als cdbox te koop, maar nog wel te downloaden via de website van de producent: http://www.luisterrijk.nl/luisterboek/1762/stoicijnse-levenskunst---evenveel-geluk-als-wijsheid

  • Cd 1: Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid
  • Cd 2: Seneca over de woede
  • Cd 3: Het abc van Epictetus
  • Cd 4: Keuzes maken met Epicurus
  • Cd 5: Spinoza ontkent de vrije wil
  • Cd 6: Sartre -  magie & emotie

Op 18 juni 2016 is de boekversie van deze cdbox in boekvorm verschenen:
Stoïcijnse levenskunst, evenveel geluk als wijsheid, ISVW Uitgevers, 2016, 17,50 €. Ook zijn aan de uitgebreide en opnieuw geredigeerd tekst oefeningen en literatuurverwijzingen toegevoegd. Dit boek stond in 2017 op de longlistvan de 20 beste Nederlandstalige filosofieboeken in 2016.
In de zomer van 2017 verschijnt bij ISVW Uitgevers een boek over mijn leven en hoe mijn filosofische opvattingen daarmee parallel lopen: De woorden van Miriam van Reijen, ISVW Uitgevers, 2017. 

 
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.