Overzicht denkvakanties, cursussen en leesgroepen

I. Denkvakantie op Lesbos

THEMA: Filosofie en stevig wandelen, dat wil zeggen Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid...op Lesbos, Griekenland
De praktische filosofie van Epicurus, Epictetus, Seneca, Spinoza en Sartre.
Organisatie: filosoof Miriam van Reijen i.s.m. wandelcoach Els Maes
Locatie: Petra, Lassia, http://www.lassia.gr
Datum: 18 t/m 25 september 2017
Informatie en aanmelden: mt.vanreijen@avans.nl / tel. 076 5212523

Eveline van Dijck (YOYmedia) die in 2014 aan de cursus deelnam, heeft een film-impressie (25 minuten) gemaakt van deze week. Deze is te zien via de link met dank aan Eveline voor de prachtige impressie van de week, en aan deelnemer Jeroen, voor de technische hulp om deze link te kunnen plaatsen.

http://www.youtube.com/watch?v=3y9dodouovI


II. Basisopleiding Filosofie in de praktijk, op de Internationale School voor Wijsbegeerte (
ISVW), Leusden.

Deze basisopleiding bestaat uit 10 zaterdagen (elke maand één) waarin een bepaalde filosofische vaardigheid (bv. filosoferen met kinderen, socratische gespreksvoering, morele dilemmatraining) ofwel een filosoof (bv. Epicurus, Sartre, Spinoza) of een bepaald filosofisch thema (bv. filosoferen over emoties, keuzes maken) centraal staat.
Hoofddocent: Miriam van Reijen.

Gastdocenten van het Centrum Voor Kinderfilosofie, filosofisch consulent Harm van der Gaag en organisatiefilosoof Ronald Wolbink geven elk een van de drie 'methodische' bijeenkomsten. De opleiding start half september 2017 voor de zevende keer, en wordt in juni 2018 afgesloten met een certificaat. Meer informatie en aanmelding: http://www.isvw.nl

III. Cursussen en leesgroepen op aanvraag.

Het is mogelijk mij te vragen om voor een door u zelf samengestelde groep (minimum: 10 personen) een van bovengenoemde cursussen op locatie (ook huiskamer) te komen geven. Naast de vermelde thema's kunnen ook eerder door mij gegeven cursussen en leesgroepen op die manier worden gegeven, zoals:

- Filosoferen over emoties. Deze cursus is gebaseerd op mijn 'oude' boek, Filosoferen over emoties (1995). Na een inleiding over verschillende filosofische en psychologische opvattingen over emoties staat elke bijeenkomst één emotie centraal. We kijken naar de theore, filosofie en de alledaagse praktijk van achtereenvolgens: woede, angst, schuld en schaamte, jaloezie en afgunst, verdriet, liefde en verliefdheid en geluk.

- Spinozaleesgroep: o.a. de Brieven over het kwaad van Benedictus de Spinoza en Willem van Blijenbergh
In maandelijkse bijeenkomsten wordt deze briefwisseling (8 brieven) ingeleid, uitgelegd en samen besproken.

- Ook een Spinozacursus of leesgroep over de Ethica, het Theologisch-politiek traktaat, het Politiek traktaat, de Brieven over god, en andere werken is mogelijk. Ook een thematische Spinozacursus is mogelijk. BV. Spinoza's filosofie van de affecten (passies), over de vrije wil, over zijn politieke filosofie, de vrijheid van meningsuiting.


 

 
 
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.