A. Niet meer nieuw leverbaar; zie internet o.a. http://www.boekwinkeltjes.nl

 • Eigen verantwoordelijkheid. Een dubieus beroep in de hulpverlening.(met Leo van Buchem), Uitg. Nelissen B.V., Baarn, 1984.
 • Filo­sofie en hulp­verle­ning I (Wijsgerige kernbegrippen), Uitg. Ne­lis­sen B.V., Baarn/Soest, 1984, (7e druk 2003)
 • Filo­sofie en hulp­verle­ning II (Mensopvattingen), Uitg. Ne­lis­sen B.V., Baarn/Soest, 1984, (2e druk 1992)
 • Filosoferen over emoties, Reeks Sociale Weten­schappen, Uitg. Nelissen, B.V., Soest./ Barneveld, 1995, (4e druk 2003)
 • Emoties. Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde. (red. M. van Reijen) Uitg. Klement, Kampen (NL)/ Pelckmans, Kapellen, (Be) okt. 2005, (2e druk 2007)

B. Nog leverbaar en ook bij de auteur te bestellen: mt.vanreijen@avans.nl

 • Spinoza: De geest is gewillig maar het vlees is sterk. Uitg. Klement, Kampen (NL)/Pelckmans, Kapellen (BE), maart 2008 (vijfde druk, januari 2013), 23,50 €
 • Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passies en Politiek. Uitg. Klement, Kampen, 2010, 10,00 €
 • Brieven over het kwaad De correspondentie tussen Benedictus de Spinoza en Willem van Blijenbergh. Ingeleid, in hedendaags Nederlands hertaald en van aantekeningen voorzien door Miriam van Reijen. Uitgave Wereldbibliotheek, Amsterdam. Gebonden, 176 blz. € 19,90.
 • Spinoza's bijdrage aan een actueel debat:bestaat de vrije wil? Mededeling vanwege Het Spinozahuis, nr. 103, Uitgeverij Spinozahuis, 2013, 28 p. De gedrukte brochure is uitverkocht, maar de tekst wordt door mij op aanvraag gratis digitaal toegestuurd.
 • Spinoza in bedrijf. Van passie naar actie. Uitg. Klement, Zoetermeer, 2013, €16,95
 • Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid. Uitg. ISVW, Leusden, 2016, €17,50

C. CD-box (6 luistercolleges) Stoïcijnse levenskunst, evenveel geluk als wijsheid. Zes cd's: Inleiding, Seneca, Epictetus, Epicurus, Spinoza en Sartre. ISVW Uitgevers, Leusden, 2012.
Te koop/downloaden op deze website:
http://www.luisterrijk.nl/luisterboek/1762/stoicijnse-levenskunst---evenveel-geluk-als-wijsheid

D. Nederlandstalige bijdragen in bundels en tijdschriften.

 • Antone Verbij, Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland. Ambo, Amsterdam, 2000. Pp. 36 t/m 50.
 • Spinoza: dat iedereen kan denken wat hij wil en kan zeggen wat hij denkt. In: Grenzen aan tolerantie. (red. Will Derkse), Damon, Budel, 2004.
 • Sartre: Emoties en kwade trouw. In: Sartre. Een hedendaagse inleiding. (red. Ruud Welten), Uitg. Klement, Kampen, 2005.
 • Je voelt zoals je denkt. In: Zij denkt dus zij bestaat. Over vrouwen, mannen en denken. (red. Manon Duintjer). Ambo, Amsterdam, 2008.
 • Spinoza en (de) verlichting, oost en west. In: Wat is verlichting? (red. Rients Ritskes), Asoka, Rotterdam, 2009.
 • Spinoza’s naturalistische filosofie van de affecten. In: Spinoza. Filosoof van de blijheid. Academic and Scientific Publishers, Brussel, 2009.
 • Benedictus de Spinoza en Willem van Blijenbergh: 'De brieven over het kwaad', ofwel een vriendschap die niet doorging. In: Filosofie. (Themanummer Politieke filosofie), Jrg. 20, nr. 4, juli/aug. 2010, Uitg. Garant, Apeldoorn.
 • Een 'aangekondigde dood': Spinoza over de vrije wil. In: Filosofie. (Themanummer Vrije wil? Hoe zit dat? ), Jrg. 21, nr. 3, mei/juni. 2011, Uitg. Garant, Apeldoorn.
 • Waar komt het filocafé vandaan? Een bijdrage in: Het filosofisch café in acht vragen. Sandra Aerts (red.) pp. 10 t/m 25. Uitg. Garant, Antwerpen, 2012.
 • In: Levenskunst à la carte. Met een bijdrage van Miriam van Reijen over stoïcijnse levenskunst. Redactie Joep Wijsbek, Uitg. Paul Quist, maart 2013, 360 p., 19,95 €, meer info: http://www.quist.nl
 • Pioniers in de filosofie. Veerle Pasmans. 'Filosofie van vlees en bloed: ik denk dus ik doe'. Pp. 162 t/m 185. Uitg. ISVW, 2014.
 • Grote denkers over emoties. Redactie, inleiding en twee hoofdstukken over de Stoïcijnen en over Spinoza, pp. 7 t/m 27 en pp. 45 t/m 92. Uitg. ISVW, Leusden, 2015.
 • 'We lijden aan 'moetofilie'. Interview met Miriam van Reijen, Jikke de Ruiter. Pp. 82 t/m 87. In: Tijdschrift voor Coaching, juni 2016, nr. 2.
 • Benedictus de Spinoza - en de groot(s)heid van de geest. In: De grootsheid van de geest. Rozekruis Pers, Haarlem, 2016.
 • Spinoza en Freud over de passies. In: De Filosoof (tijdschrift), pp. 8 t/m 11, Utrecht, 2016. (http:fufexpluribusunum.nl/links/de-filosoof/)
 • Benedictus de Spinoza. Vertegenwoordiger van de Radicale Verlichting.
  In: Vrijdenken & humanisme in Nederland. 40 plekken van herinnering. Bert Gasenbeek (red.) Uitg. THOTH, Bussum, 2016, pp. 52 t/m 57.

 

 

 
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.